Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen:

ASD thema bijeenkomsten

Op 11 oktober hield de Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland (ASD) in de Oudelandse Hof in Berkel een themabijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning. Gemeenten hebben vanaf 2015 een groot aantal taken in het sociale domein erbij gekregen. Zorg dichter bij de burger, maatwerk in participatie, efficiënt en in samenhang. Iedereen die bij een gemeente een beroep doet op ondersteuning vanuit de Wmo, de Jeugd- of Participatiewet heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Niet iedereen is hiervan op de hoogte en ook de invulling biedt nog voldoende ruimte voor verbetering. Aanleiding voor de ASD om aan dit thema bijzondere aandacht te besteden.  lees verder.