Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen:

Inloopspreekuur

Vanaf oktober zijn we gestart met het houden van een maandelijks inloopspreekuur op iedere eerste woensdag van de maand. Helaas was de opkomst beperkt. Vandaar dat wij voor 2018 opzoek gaan naar andere vormen om in direct of indirect in contact te treden met de burgers in Lansingerland. Als u hiervoor suggesties heeft, dan komen wij graag met u in gesprek. 

Het estafettestokje van Lansingerland

Op maandag 9 oktober 2017 organiseerde de adviesraad een goed bezochte themabijeenkomst over de inclusieve samenleving. Onder de titel "Lansingerland voor Iedereen" gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over een inclusieve samenleving voor mensen met een handicap en/of beperking zoals omschreven in het VN-verdrag. De avond werd afgesloten met een estafettestokje met de opdruk “onbeperkt Lansingerland ” met als doel de boodschap van de themabijeenkomst verder te verspreiden. Meer informatie over het programma vindt u via deze link: themabijeenkomst