Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen:

ASD thema bijeenkomsten

De ASD is gestart met de voorbereiding van het volgende ASD Café. Deze bijeenkomst wordt op dinsdagavond 11 oktober gehouden met als thema de onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen die bij een gemeente een beroep doet op ondersteuning vanuit de Wmo-, Jeugd- of Participatiewet heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Niet iedereen is op de hoogte van deze ondersteuning en ook de invulling biedt nog voldoende ruimte voor verbetering. Aanleiding voor de ASD om aan dit thema bijzondere aandacht te besteden lees verder.