De Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland is op zoek naar een nieuwe secretaris

De secretaris is het geheugen van de adviesraad, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit naast administratieve taken vooral het ondersteunen van de voorzitter om de adviesraad zou goed mogelijk te laten functioneren. De secretaris is het geweten van de adviesraad. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de adviesraad? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures. 

Taken van een secretaris

  1. Agenda samenstellen: Inventariseren van agendapunten, opstellen en verspreiden;
  2. Binnengekomen post beoordelen en ter behandeling op de agenda zetten van een vergadering;
  3. Eindverantwoordelijk voor ledenadministratie.

Kenmerken van een secretaris

  1. Organisatievermogen;
  2. Bestuurlijke ervaring.

 Eigenschappen van een secretaris

  1. Vermogen om in teamverband te werken;
  2. Goede sociale eigenschappen;
  3. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

De secretaris wordt als lid van de ASD benoemd voor vier jaar door het college van burgemeester en wethouders.

Interesse?

Stuur uw reactie graag per e-mail naar secretariaat@asd-lansingerland.nl t.a.v. mevrouw A. Schoormans. Deze vacature is ook uitgezet onder de ASD-leden. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat.