Invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid?

De Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland is op zoek naar u als maatschappelijk betrokken inwoner.

Het ‘sociale domein’ gaat over ons sociale leefklimaat, het betrokken zijn bij elkaar en de maatschappij. Omdat niet iedereen zelfstandig zonder ondersteuning kan functioneren is het belangrijk dat er een onafhankelijke adviesraad is. Dat is de Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland (ASD).

Door diverse mutaties in de komende maanden is de adviesraad op zoek naar nieuwe leden. De rolverdeling binnen de adviesraad is afhankelijk van de expertise en ervaring van de kandidaten.

Wat vragen wij?

 • u woont in Lansingerland;
 • u bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen op één of meer van onze aandachtsgebieden;
 • u werkt graag samen en beschikt over prima communicatieve vaardigheden;
 • u wilt  regelmatig met meerdere maatschappelijke organisaties contact onderhouden;
 • u beschikt over enige ervaringskennis met betrekking tot onze aandachtsgebieden;
 • u wilt zich inzetten voor een periode van vier jaar;
 • u bent gemiddeld 16 uur per maand beschikbaar;
 • u bent geen formele vertegenwoordiger van bepaalde groepen of organisaties die met de ASD te maken hebben.

Maatschappelijke betrokkenheid, ervaringskennis en enthousiasme zijn belangrijker dan ervaring met gemeentelijke beleidsprocessen.

Wat krijgt u er voor terug?

 • voldoening, waardering en plezier;
 • vergroting van uw netwerk en inspirerende contacten;
 • een bescheiden onkostenvergoeding.

Leden worden benoemd voor vier jaar door het college van burgemeester en wethouders.

Interesse?

Stuur uw reactie graag per e-mail naar secretariaat@asd-lansingerland.nl t.a.v. Astrid Schoormans.