De burger centraal door zorg die buiten kaders durft te denken. Denkt u met ons mee?

“De extreme hoeveelheid partijen die bij het zorgbeleid is betrokken, vergroot de complexiteit. Hoe kunnen we vorm geven aan een vorm van samenwerking in de zorg, waarin we de burger en niet het systeem centraal stellen?”

Dat is in 2019 het onderwerp van de jaarlijkse themabijeenkomst waarmee de Adviesraad Sociaal Domein alle betrokken partijen in het sociaal domein in Lansingerland wil inspireren. Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland en groot inspirator op dit onderwerp, neemt u mee in zijn visie. Movisie, dé kennisbron op het vlak van sociale vraagstukken, daagt u daarna uit om uw kennis en ervaring te bundelen en met elkaar te kijken hoe de zorg in Lansingerland kan worden versterkt. Het doel is elkaar te inspireren!

In het kort

  • Wanneer?             Woensdagavond 19 juni 20.00 – 22.00 (inloop vanaf 19.30)
  • Waar?                   Melanchthon Business School te Bleiswijk te Business School, Wilgenlei 2 in Bleiswijk.
  • Voor wie?             Alle organisaties werkzaam in het sociaal domein in Lansingerland

Vier redenen om erbij te zijn

  • Key note speaker Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland en oud aanjager van de Baanafspraken, neemt ons mee vanuit een helicopterview over de stand van zaken in het sociaal domein en welke kansen er voor ons liggen!
  • Movisie laat ons het participatiewiel ervaren waarin de hulpvragen van hoofdpersoon “Tess” centraal staan. We ervaren haar reis door het zorglandschap en merken hoe de hulp van verschillende organisaties goed bij elkaar kan komen.
  • Samen met u gaan wij de kansen en risico’s in Lansingerland verkennen.
  • Wij brengen met deze themabijeenkomst diverse organisaties uit het sociaal domein in Lansingerland samen.

Aanmelden

Aanmelden is niet verplicht, maar stellen we wel bijzonder op prijs i.v.m. de catering. Aanmelden of vragen stellen kan via: secretariaat@asd-lansingerland.nl