Aandachtsgebieden

De adviesraad bestaat uit gemiddeld 12 leden die zich betrokken voelen en / of ervaring hebben met één of meerdere specifieke thema's binnen het sociale domein. De leden zijn geselecteerd op basis van hun betrokkenheid, specifieke kennis en kwaliteiten op één of meer van de prestatievelden en worden benoemd voor een periode van vier jaar. De adviesraad heeft drie hoofddomeinen:

Als ‘brede’ thema’s (aandachtsgebied overstijgend) onderkent de ASD het belang van de inclusieve samenleving. Hiervoor organiseren wij in de tweede helft van 2017 een thema bijeenkomst over het VN verdrag voor de mensen met een beperking. Ook de integratie van asielgerechtigden, de communicatie met laaggeletterden en de mentale belasting van vrijwilligers heeft onze bijzondere aandacht.