Actualiteiten

In maart hebben de leden een eerste terugkoppeling gedaan van hun bevindingen over Sociaal Raadslieden, Dementie en wachtlijsten Jeugdhulp. Deze onderwerpen zijn gekozen om, los van de reguliere adviesaanvragen, ons meer te verdiepen in een specifiek onderwerp. Wellicht kan het leiden tot nieuwe inzichten, die wij weer kunnen gebruiken in onze adviezen.

In maart / april hebben wij een advies uitgebracht over de subsidieregeling 2019 en tevens gereageerd op de subsidieregeling Cultuur. Daarnaast is meegedacht over de sociale werkvoorziening in Lansingerland. Ook hebben wij een tweetal sessies gehouden voor onze kennisbevordering over het schrijven van adviezen. Aan de hand van Brug8 is naast theorie ook concreet gewerkt aan een voorstel over de toegankelijkheid van het in aanbouw zijnde station Lansingerland - Zoetermeer.

Begin april bezocht leden de conferentie ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?’. Deze conferentie werd georganiseerd door de Koepel van adviesraden sociaal domein. Ook het open huis van de Moskee in Lansingerland is bezocht. Verder waren leden aanwezig bij de werkgroep 'Samen aan zet' over eenzaamheid, de ronde tafel conferentie over 'Sport en beweging' en het festival Sociaal Domein. Met diverse maatschappelijke organisaties waaronder, Schuldhulpmaatje, Ouderenbond KBO en Stichting Gehandicaptenbeleid is contact geweest.

Op zaterdag 2 juni is de ASD aanwezig op de jaarmarkt in Bleiswijk.

Op woensdag 13 juni organiseert de ASD een themabijeenkomst over een Rookvrije Generatie. De bijeenkomst wordt gehouden van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie is het Wolfert Lyceum, De Zijde 5, Bergschenhoek. Voor meer informatie en aanmelding klik dan hier.

Heeft u over het bovenstaande vragen of opmerkingen klik dan hier voor het contactformulier.