Column 17 maart 2021: Werk in uitvoering

Vorige maand hadden we als Adviesraad de kans om u meer te vertellen over de variatie binnen het Sociaal Domein. Van toegankelijkheid van een station tot beschikbaarheid van online lesmogelijkheden bij inburgering. Maar waar krijgt u als burger mee te maken als u een vraag heeft aan de gemeente?

In regels staat waar aan moet worden voldaan voordat u of ik ergens recht op heeft. Maar bij het woord ‘regels’ zie ik bij veel mensen veelbetekenende blikken ontstaan. Iedereen kan wel een voorbeeld bedenken dat regels vooral een obstakel vormden. Niet voor niets bestaat al lange tijd de wens om minder bureaucratie te hebben. Dat is alleen wel een flinke uitdaging als de ophef groot is wanneer er iets mis gaat. Met meer regelgeving als gevolg want “dit mag nooit meer gebeuren”.
Zolang het de burger goed gaat is dat niet zo’n groot probleem, maar juist als dat niet het geval is kan dat er zelfs voor zorgen dat burgers niet of niet meer bij de gemeente aankloppen. Zeker voor kwetsbare mensen wordt de kans dan groter dat de vicieuze cirkel alleen maar verder naar beneden gaat.

Afgelopen week spraken we met de gemeente over de samenlevingsvisie. Welke afwegingen zijn van belang om te beoordelen wat belangrijk(er) is in beslissingen die u raken? Het was een vraag die nogal wat omvat. Zoals u inmiddels waarschijnlijk wel duidelijk is, omvat het sociaal domein immers behoorlijk veel. Het zal dus niet verbazen dat dit onderwerp nog even ‘werk in uitvoering’ is.
Belangrijk voor ons als Adviesraad is dat uiteindelijke regels daadwerkelijk bijdragen aan het doel waarvoor ze zijn bedacht, maar ook werkbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud van onze adviezen? Dan kunt u deze op onze website www.asd-lansingerland.nl terugvinden.

 

Astrid Schoormans
Voorzitter ASD Lansingerland