Uitgebrachte adviezen 2019

De adviesraad brengt advies uit aan het college van B&W van de gemeente Lansingerland. Zodra wij een reactie hebben ontvangen van de gemeente op ons advies publiceren wij op deze pagina in één document zowel de adviesaanvraag van de gemeente, ons advies en de reactie van de gemeente.

  1. Beleidsaddendum Toezicht en Handhaving sociaal domein
  2. Beleidsregels sociaal domein

Heeft u een vraag over onze adviezen klik dan hier voor het contactformulier.