Uitgebrachte adviezen 2019

De adviesraad brengt advies uit aan het college van B&W van de gemeente Lansingerland. Zodra wij een reactie hebben ontvangen van de gemeente op ons advies publiceren wij op deze pagina ons advies en de reactie van de gemeente.

  1. Beleidsaddendum Toezicht en Handhaving sociaal domein
  2. Beleidsregels sociaal domein
  3. Uitvoeringsplan participatie en re-integratie Werken Werkt!
  4. Subsidieregeling sociaal domein 2020
  5. Verordening sociaal domein 2020
  6. Visie gegevensdeling sociaal domein
  7. Handboek sluitende aanpak
  8. Beleidsregels sociaal domein 2020

Heeft u een vraag over onze adviezen klik dan hier voor het contactformulier.