Jeugd en Passend Onderwijs

Binnen het aandachtsgebied Jeugd en Passend Onderwijs heeft het verwerven van kennis over en inzicht in de verschillende facetten van jeugdhulp als  preventie, vroege interventie, zorg voor zo licht mogelijke hulp en versterken sociale netwerken van kind en gezin, prioriteit. Maar het gaat ook om zicht te krijgen op de lokale zorgopgave, hoeveel jeugdigen zijn er, wat is het lokale aanbod aan diensten en voorzieningen, wat is de omvang van het huidige gebruik et cetera. Voor iedereen, en vooral voor kwetsbare burgers, moet cliëntondersteuning makkelijk bereikbaar zijn.

In de komende maanden richten wij ons specifiek op

  • Met de verdere groei in het inwoneraantal van Lansingerland neemt ook de behoefte toe aan voldoende sport- en spelmogelijkheden. Sommige sportclubs hanteren nu al een wachtlijst.
  • De jeugdzorg aan kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Bij wie zijn deze kinderen in beeld?
  • Landelijk gezien gaan in Lansingerland veel minder kinderen naar het VMBO. Verwachten ouders in Lansingerland ‘te veel’ van hun kinderen en is er mogelijk een verband met psychische problemen bij kinderen?

Hebt u een vraag of suggestie dan kunt u het contactformulier invullen of e-mailen naar jeugdenonderwijs@asd-lansingerland.nl.