Uitgebrachte adviezen 2015

De adviesraad brengt advies uit aan het college van B&W van de gemeente Lansingerland. Zodra wij een reactie hebben ontvangen van de gemeente op ons advies publiceren wij op deze pagina in één document zowel de adviesaanvraag van de gemeente, ons advies en de reactie van de gemeente.

  1. Advies over subsidie Beleidsregels Maatschappelijke Ontwikkeling 2016
  2. Advies over communicatie beschikkingen
  3. Advies over sociale huisvesting
  4. Advies over de collectieve zorgverzekering
  5. Advies over verordening sociaal domein
  6. Advies over schuldhulpverlening
  7. Advies over informeel tarief Jeugd PGB
  8. Advies over huisvesting, inburgering, participatie en onderwijs van asielgerechtigden
  9. Advies over Transformatieagenda Sociaal Domein

Heeft u een vraag over onze adviezen klik dan hier voor het contactformulier.