Wonen, Zorg en Welzijn

Binnen dit aandachtsgebied valt het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders en het controleren van de uitvoering van het gemeentelijk beleid onder meer als gevolg van veranderingen en (her)indicatiestelling van de benodigde zorg binnen de volgende punten:

  • In 2019 veranderd het regeringsbeleid op het gebied van de Eigen Bijdrage Wmo. Wij willen de effecten van dit beleid en de uitwerking door de gemeente aandachtig volgen;

  • De gevolgen van de vergrijzing zullen ook in Lansingerland de komende jaren zichtbaar worden. Toename van dementie is een bijna logisch gevolg. Een onderwerp dat wij 2018 zijn gaan volgen. Wij willen ons specifiek gaan richten op de dagbesteding voor inwoners met beginnende vorm van dementie. 

Voorafgaand aan onze advisering aan het college van burgemeester en wethouders worden wij graag voorzien van kennis en praktijkervaringen van de betrokken inwoners, maatschappelijke organisaties en de uitvoerende instellingen en willen ook graag hun adviezen over mogelijke verbeteringen horen.