Denk en praat mee over de toekomst van het sociaal domein in Lansingerland 

Iedereen kan vroeg of laat met een hulpvraag te maken krijgen die door de gemeente beoordeeld moet worden. Het kan om jezelf  gaan maar ook om familieleden, vrienden, collega’s of buren. Want ziekte, handicap, beperkingen door ouderdom, eenzaamheid, zorgen over kinderen, werkloosheid, woningnood, armoede en schulden zijn onlosmakelijk verbonden met het menselijk bestaan. Veel lossen we zelf op maar soms lukt dit niet en moeten wij een beroep doen op de hulp- en zorgvoorzieningen in het sociale domein waar de gemeente verantwoordelijk voor is. En dat zijn er nogal wat: Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, Participatie, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en Inburgering voor nieuwkomers. 

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)?
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland over nieuwe beleidsplannen die met het sociaal domein te maken hebben. Daarbij kijkt de ASD of deze plannen goed (uit)werken in de praktijk.  Ook worden praktijksituaties en ervaringen  van inwoners tegen het licht gehouden. Bij het werk van de adviesraad staat de menselijke maat altijd centraal. 

Wie zitten er in de ASD?
De adviesraad bestaat uit vrijwilligers. Dit kunnen ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals  zijn die vaak ervaring hebben met en ideeën hebben over goede gemeentelijke zorg- en hulpverlening. Hun kennis is voor de ASD van groot belang. Zij zien het lidmaatschap van de ASD als een uitdaging om Lansingerland nog socialer te maken. 

Kom jij ons versterken?
De ASD is op zoek naar nieuwe leden die een bijdrage willen leveren aan het zinvolle en interessante werk van de adviesraad. Heb je interesse of heb je wellicht aanvullende vragen over wat het betekent om deel uit te maken van de ASD, neem dan vooral contact met ons op. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 06 21865320 of via de mail secretariaat@asd-lansingerland.nl Contactpersoon is Ron Knipscheer.    

Leden van de ASD ontvangen een vrijwilligersvergoeding.