Aandachtsgebieden

De adviesraad bestaat uit gemiddeld 12 leden die zich betrokken voelen en / of ervaring hebben met één of meerdere specifieke thema's binnen het sociale domein. De leden zijn geselecteerd op basis van hun betrokkenheid, specifieke kennis en kwaliteiten op één of meer van de prestatievelden en worden benoemd voor een periode van vier jaar. De adviesraad heeft drie hoofddomeinen:

In 2019 voorzien wij meer een verschuiving van thema’s per aandachtsgebied naar brede, aandachtsgebied overstijgende, thema’s. Dit past ook in het beeld van een integrale aanpak die de gemeente voorstaat in het sociaal domein.

Als ‘brede’ thema’s onderkent de ASD het belang van de inclusieve samenleving. In 2017 hebben wij door middel van een themabijeenkomst aandacht gevraagd voor het VN verdrag voor de mensen met een beperking. Dit onderwerp blijven wij in de komende jaren volgen met onder meer het te realiseren station Lansingerland–Zoetermeer, geplande nieuwbouw wijken en diverse her-inrichtingen in Lansingerland.

In het kader van het preventieakkoord van het nieuwe kabinet hebben wij in het voorjaar van 2018 een themabijeenkomst georganiseerd over een Rookvrije Generatie. Ook de andere onderwerpen uit het preventieakkoord zoals overgewicht en problematisch alcoholgebruik hebben onze aandacht in 2019.

Voor de integratie van Asielgerechtigden willen wij vooral kijken naar het taalonderwijs, mogelijke psychische problemen en het vinden van passend werk.

Als laatste willen wij ons ook voorbereiden op de invoering van de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in gaat. Naar verwachting zal dit thema ook na 2019 actueel blijven.