Actualiteiten

In het eerste kwartaal heeft de adviesraad gewerkt aan adviezen over het beleidsaddendum “Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2019-2022”, de "Beleidsregels Sociaal Domein 2019" en de Subsidieregeling Sociaal Domein. Op de pagina adviezen een overzicht van de onderhanden en de te verwachten adviezen in de komende maanden. Ook zal de ASD betrokken worden bij de concrete uitwerking van de Sportvisie (preventie en gezondheid), Subsidieregeling VVE, plan gezondheid, Omgevingswet en het beleidsaccent eenzaamheid.

Binnenkort verschijnt de tweede ASD-column in “De Heraut”. Hiermee willen wij de inwoners van Lansingerland periodiek op de hoogte te houden van de actuele activiteiten en achtergronden van de ASD.

In een werkgroep hebben wij gekeken naar de begrippen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Door gebruik te maken van ervaringen komt de leefwereld meer centraal te staan. Binnen de adviesraad maken wij gebruik van onze persoonlijke ervaringen aangevuld met ervaringen van andere leden en van onze contacten  met maatschappelijke organisaties. Dit vormt de basis van onze adviezen en waar nodig zullen wij desgewenst ervaringsdeskundigen raadplegen.

Andere werkgroepen zijn druk bezig met een uitwerking van:

  • Verwachtingspatroon van ouders richting hun kinderen; 
  • Preventie bij onder meer overgewicht en alcoholgebruik;
  • Asielgerechtigden, de ondersteuning bij opvoeding van kinderen en bij het vinden van werk.

In maart hebben de ASD-leden deelgenomen aan een verdiepingscursus “gemeentelijke processen en verhoudingen en de daaraan gerelateerde “kansen” voor de ASD. De komende maanden staan vooral in het teken van de voorbereiding van onze jaarlijkse themabijeenkomst op 19 juni. Thema is deze keer: “samenwerking tussen organisaties in de (verslavings-)zorg". 

Heeft u over het bovenstaande vragen of opmerkingen klik dan hier voor het contactformulier.