Actualiteiten

Op 2 juni 2018 was de ASD vertegenwoordigd op de jaarmarkt in Bleiswijk. Op deze dag gingen wij in gesprek met bezoekers over onderwerpen als: Dementie, eenzaamheid, jeugd en toegankelijkheid. Ook vroegen wij inwoners om een plus en mogelijk minpunt op te noemen over hun woonomgeving. Uit de vele gesprekken blijkt een sterke betrokkenheid van de inwoners van Lansingerland bij het sociaal domein. Ook spraken inwoners van Lansingerland hun zorg uit over de inrichting en toegankelijkheid van het binnenkort te openen station Lansingerland/Zoetermeer.

Op 13 juni hielden wij onze jaarlijkse themabijeenkomst. Met deze keer als thema 'Rookvrij opgroeien in Lansingerland'. Jos Thewessen beloofde aan de eerste sportclub, school of speeltuin in Lansingerland die helemaal rookvrij is een gratis rookvrij bord, poster en spandoek die de ASD zelf zal komen ophangen. Vrijdagochtend 6 juli ontving de Berkelse tennisvereniging ATV Berkenrode uit handen van onze voorzitter als eerste rookvrije sportclub in Lansingerland een bord. Hetzelfde aanbod geldt nog steeds voor de eerste aanmelders uit zowel Bergschenhoek als Bleiswijk. 

De ASD werd gevraagd om mee te denken en onze reactie te geven op de toekomstscenario’s van de Wsw voor de gemeente Lansingerland en de Subsidieregeling cultuurnota 2019. De ASD leden namen deel aan verschillende netwerkbijeenkomsten zoals het ‘Festival Sociaal Domein’, de werkgroep ‘Samen aan Zet’ over eenzaamheid en de ‘ronde tafelbijeenkomst sport en –beweegnota’.

In mei / juni hebben wij bijeenkomsten van de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein bezocht, was er ook regulier contact met collega adviesraden in de regio en hebben wij ons jaarplan 2019 opgesteld. 

Ook in de 2e helft van 2018 zullen wij blijven deelnemen aan de werkgroep ‘Samen aan Zet” om meer zicht te krijgen op eenzaamheid in Lansingerland. Vooruitblikkend op de 2e helft van 2018 heeft de ASD een aantal onderwerpen vastgesteld waar wij ons nader in verdiepen. Voorbeelden zijn beschikbaarheid van sport en –cultuurmogelijkheden, dagbesteding voor inwoners met lichte dementie en vluchtelingenwerk.

Op zaterdag 1 september is de ASD aanwezig op de jaarmarkt in Berkel en Rodenrijs.

Heeft u over het bovenstaande vragen of opmerkingen klik dan hier voor het contactformulier.