Actualiteiten

In de kerstperiode heeft de adviesraad gewerkt aan een tweetal adviezen over het beleidsaddendum “Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2019-2022” en de "Beleidsregels Sociaal Domein 2019". De aangekondigde adviesaanvraag over de sportnota is door de gemeente ingetrokken. Deze wordt nu zonder advies van de ASD doorgestuurd naar de gemeenteraad. Wel zullen leden van de adviesraad de presentatie van de gemeentelijk visie “Iedereen beweegt, sporten kan!” op 12 februari als geïnteresseerde toehoorders bijwonen. Op de pagina adviezen een overzicht van de onderhanden en de te verwachten adviezen in de komende maanden.

In januari verscheen de eerste ASD-column in “De Heraut”. Hiermee willen wij de inwoners van Lansingerland periodiek op de hoogte te houden van de actuele activiteiten en achtergronden van de ASD.

In een werkgroep hebben wij gekeken naar de begrippen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Door gebruik te maken van ervaringen komt de leefwereld meer centraal te staan. Binnen de adviesraad maken wij gebruik van onze persoonlijke ervaringen aangevuld met ervaringen van andere leden en van onze contacten  met maatschappelijke organisaties. Dit vormt de basis van onze adviezen en waar nodig zullen wij desgewenst ervaringsdeskundigen raadplegen.

Andere werkgroepen zijn druk bezig met een uitwerking van:

  • Verwachtingspatroon van ouders richting hun kinderen; 
  • Preventie bij onder meer overgewicht en alcoholgebruik;
  • Asielgerechtigden, de ondersteuning bij opvoeding van kinderen en bij het vinden van werk.

In februari hebben wij weer overleg met collega adviesraden in de regio. In maart krijgen wij zal de ASD deelnemen aan een maatwerk verdiepingscursus “gemeentelijke processen en verhoudingen en de daaraan gerelateerde “kansen” voor de ASD.

Op 19 juni a.s. zal de ASD haar jaarlijkse themabijeenkomst houden, een interne werkgroep buigt zich momenteel over een geschikt thema.

Heeft u over het bovenstaande vragen of opmerkingen klik dan hier voor het contactformulier.