Actualiteiten

Na de zomerperiode waren wij aanwezig op de jaarmarkt in Berkel en Rodenrijs. Wat wij meekregen in de gesprekken was, dat het prima wonen is in Berkel, veel activiteiten en winkelaanbod. Als voornaamste aandachtspunten werden genoemd: parkeren in het centrum van Berkel, handhaving, verkeersdrukte, onvoldoende woningen voor jongeren én ouderen, de toegankelijkheid van winkels en de individualisering in de samenleving. Wij nemen deze punten mee in onze contacten met de gemeente.

In augustus hebben wij een ongevraagd advies opgesteld over de toegankelijkheid van het te realiseren station Lansingerland - Zoetermeer. Op de pagina adviezen 2018 kunt u dit advies nalezen. Wij hebben er voor gekozen om het ongevraagde advies voortaan beknopt in factsheet formaat te presenteren. Als gevolg van dit advies is de ASD uitgenodigd bij de klankbordgroep voor het station.

Begin september is in de commissie Samenleving gesproken over de rol van de gemeente bij het komen tot een Rookvrije Generatie. Dit naar aanleiding van onze themabijeenkomst in juni van dit jaar. Voor ons een mooie 'bijvangst' dat het onderwerp ook op de politieke agenda staat. Ons hoofddoel was om sportclubs, scholen, speeltuin verengingen et cetera bewust te maken van de mogelijkheden om hun terrein / gebouw rookvrij te maken.

In diverse (interne) werkgroepen gaan wij de volgende onderwerpen nader uitwerken:

  • De inzet van ervaringsdeskundigen bij onze adviesraad;
  • Verwachtingspatroon van ouders richting hun kinderen; 
  • Preventie bij onder meer overgewicht en alcoholgebruik;
  • Asielgerechtigden, de ondersteuning bij opvoeding van kinderen en bij het vinden van werk.

Daarnaast blijven wij de ontwikkelingen binnen het sociaal domein volgen. Ook in de 2e helft van 2018 zullen wij blijven deelnemen aan de werkgroep ‘Samen aan Zet” om meer zicht te krijgen op eenzaamheid in Lansingerland. Wij zijn benieuwd naar de uitwerking van de onlangs gepubliceerde trendanalyse sociaal domein in Lansingerland. Er staan  reguliere contacten gepland met onze collega adviesraden in de regio en met de koepel van adviesraden sociaal domein.

Voor ons eerstvolgend ASD overleg zijn wij uitgenodigd voor een bezoek aan Middin Poortwerk in Berkel en Rodenrijs. In november houden wij onze jaarlijkse evaluatie bijeenkomst. Deels terugkijken, maar vooral ook het vizier op onze activiteiten voor 2019.

Heeft u over het bovenstaande vragen of opmerkingen klik dan hier voor het contactformulier.