Vergaderdata

De ASD vergadert in de regel elke eerste of tweede dinsdag (19.30 - 21.30) van de maand in het gemeentehuis van Lansingerland. 

De vergaderingen in 2023 zijn gepland op:

 • Dinsdag 10 januari om 19.30 uur
 • Dinsdag 7 februari om 19.30 uur
 • Dinsdag 14 maart om 19.30 uur
 • Dinsdag 4 april om 19.30 uur
 • Dinsdag 9 mei om 19.30 uur
 • Dinsdag 6 juni om 19.30 uur
 • Dinsdag 4 juli 19.30 uur
 • Dinsdag 12 september om 19.30 uur
 • Dinsdag 10 oktober om 19.30 uur
 • Dinsdag 14 november om 19.30 uur
 • Dinsdag 12 december om 19.30 uur

Regelmatig worden maatschappelijke organisaties uitgenodigd om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert iedere maand. Drie keer per jaar vindt Bestuurlijk Overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder.