Vergaderdata

De ASD vergadert in de regel elke eerste dinsdag (19.30 - 22.00) van de maand in het gemeentehuis van Lansingerland. Regelmatig worden maatschappelijke organisaties uitgenodigd om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.

De eerstkomende vergaderingen zijn gepland op:

  • zaterdag 10 juli
  • dinsdag 15 september
  • dinsdag 6 oktober
  • dinsdag 10 november
  • dinsdag 1 december

De vergaderingen vinden in de regel plaats in het gemeentehuis.

Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert iedere maand. Drie keer per jaar vindt Bestuurlijk Overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder.