Vergaderdata

De ASD vergadert in de regel elke eerste of tweede dinsdag (19.30 - 21.30) van de maand in het gemeentehuis van Lansingerland. Wanneer dit vanwege de Coronamaatregelen niet mogelijk is, wordt online vergaderd.

De vergaderingen in 2022 zijn gepland op:

 • Dinsdag 11 januari om 19.30 uur
 • Dinsdag 8 februari om 19.30 uur
 • Dinsdag 8 maart om 19.30 uur
 • Dinsdag 12 april om 19.30 uur
 • Dinsdag 17 mei om 19.30 uur
 • Dinsdag 7 juni om 19.30 uur
 • Dinsdag 5 juli 19.30 uur
 • Dinsdag 6 september om 19.30 uur
 • Dinsdag 4 oktober om 19.30 uur
 • Dinsdag 8 november om 19.30 uur
 • Dinsdag 6 december om 19.30 uur

Regelmatig worden maatschappelijke organisaties uitgenodigd om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert iedere maand. Drie keer per jaar vindt Bestuurlijk Overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder.