Vergaderdata

De ASD vergadert in de regel elke eerste of tweede dinsdag (19.30 - 21.30) van de maand in het gemeentehuis van Lansingerland. 

De vergaderingen in 2024 zijn gepland op:

 • Dinsdag 16 januari om 19.30 uur
 • Dinsdag 6 februari om 19.30 uur
 • Dinsdag 5 maart om 19.30 uur
 • Dinsdag 9 april om 19.30 uur
 • Dinsdag 14 mei om 19.30 uur
 • Dinsdag 11 juni om 19.30 uur
 • Dinsdag 9 juli 19.30 uur
 • Dinsdag 10 september om 19.30 uur
 • Dinsdag 8 oktober om 19.30 uur
 • Dinsdag 12 november om 19.30 uur
 • Dinsdag 3 december om 19.30 uur

Regelmatig worden maatschappelijke organisaties uitgenodigd om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert iedere maand. Drie keer per jaar vindt Bestuurlijk Overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder.