Vergaderdata

De ASD vergadert in de regel elke eerste dinsdag (19.30 - 22.00) van de maand in het gemeentehuis van Lansingerland. Regelmatig worden maatschappelijke organisaties uitgenodigd om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.

De eerstkomende vergaderingen zijn gepland op:

 • dinsdag 4 december
 • dinsdag 15 januari
 • dinsdag 5 februari
 • dinsdag 12 maart
 • dinsdag 2 april
 • dinsdag 7 mei
 • dinsdag 11 juni
 • dinsdag 2 juli
 • dinsdag 17 september
 • dinsdag 8 oktober
 • dinsdag 12 november
 • dinsdag 3 december

De vergaderingen vinden in de regel plaats in het gemeentehuis.

Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert iedere maand. Drie keer per jaar vindt Bestuurlijk Overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder.