Vergaderdata

De ASD vergadert in de regel elke eerste dinsdag (19.30 - 22.00) van de maand in het gemeentehuis van Lansingerland. Regelmatig worden maatschappelijke organisaties uitgenodigd om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.

De eerstkomende vergaderingen zijn gepland op:

  • dinsdag 2 oktober 2018, locatie Middin Poortwerk
  • dinsdag 13 november
  • dinsdag 4 december

De vergaderingen vinden in de regel plaats in het gemeentehuis.

Op zaterdag 3 november houden wij onze jaarlijkse evaluatie. Wat gaat er goed en wat kan er beter.

Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert iedere maand. Drie keer per jaar vindt Bestuurlijk Overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder.