Leden adviesraad 

De adviesraad bestaat gemiddeld uit 12 tot 14 leden. De leden werken multidisciplinair aan de drie aandachtsgebieden binnen het sociaal domein.

Uit de leden wordt een dagelijkse bestuur (DB) gekozen. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en heeft een ondersteunende rol bij het functioneren van de ASD. 

 

Jos Thewessen
Voorzitter
Marry Tans
waarnemend Secretaris
Domien Bolmers
Penningmeester
Karin de Rooij
Dick Huisman
Monique Nieboer
Jessica Baars
Edgar Oomen
Nel de Veld
Abdel Azaroiali
Carola van Oostrom
Astrid Schoormans

Portretfoto's: Etienne Oldeman Photography