Leden adviesraad 

De adviesraad bestaat gemiddeld uit 12 tot 14 leden. De leden werken multidisciplinair aan de drie aandachtsgebieden binnen het sociaal domein.

Uit de leden wordt een dagelijkse bestuur (DB) gekozen. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en heeft een ondersteunende rol bij het functioneren van de ASD. 

 

Jos Thewessen
Voorzitter
Astrid Schoormans
Secretaris
Domien Bolmers
Penningmeester
Marry Tans
Monique Nieboer
Dick Huisman
Jessica Baars
Carola van Oostrom
Edgar Oomen
Nel de Veld
Christina Heerink
Marijke Bovens
Abdel Azaroiali
Vacature

Portretfoto's: Etienne Oldeman Photography