Leden adviesraad 

De adviesraad bestaat uit 12 tot 14 leden. De leden werken multidisciplinair aan de drie aandachtsgebieden binnen het sociaal domein.

Uit de leden wordt een dagelijkse bestuur (DB) gekozen. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en heeft een ondersteunende rol bij het functioneren van de ASD. 

 

Astrid Schoormans
Voorzitter
Domien Bolmers
Penningmeester
Soenita Khelawan
Secretaris
Abdel Azaroiali
Thijs de Back
Marijke Bovens
Jennifer Claij-Swart
Monique Nieboer
Yazn Shaheen
Michiel Slob
Marc Suters
Marry Tans