Werk en Inkomen

Dit betreft een breed spectrum zoals beschreven in de participatiewet. In de komende maanden geeft de ASD bijzondere aandacht:

 • De samenwerking tussen diverse ketenpartners binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening. Een thema dat al langer onze aandacht heeft, waarbij wij ons met name richten op de multi-problematiek en preventie. In onze contacten met onder meer Humanitas Thuisadministratie en het Schuldhulpmaatje besteden wij hier aandacht aan;
 • De effectiviteit en beschikbaarheid van arbeidsplaatsen in het kader van de WSW heeft onze aandacht. In 2018 waren wij betrokken bij een onderzoek naar diverse toekomstscenario’s. Wij hebben toen aandacht gevraagd voor de communicatie aan de Wsw’ers en de ‘zekerheid’ van dezelfde werkplek en -locatie;
 • De regering is van plan om de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking af te schaffen. Alternatief is de loonkostendispensatie aangevuld met een door de gemeente verstrekte uitkering. Wij willen ons graag verdiepen in de effecten van dit beleid zoals een mogelijke armoedeval, economische zelfstandigheid en gelijkwaardigheid met andere collega’s.

Daarnaast blijven wij de uitvoering van participatiewet in Lansingerland aandachtig volgen, met onderwerpen als:

 • Communicatie over en (soepele) toepassing van de regels bij inkomensondersteuning;  
 • Beschikbare plaatsen voor re-integratie en tegenprestatie;
 • Cliënten vertegenwoordiging in de arbeidsmarktregio;
 • Vergroten van zelfredzaamheid van burgers.

Bij onze adviezen laten wij ons leiden door:

 • Beschikbaarheid en toegankelijkheid van beschikbare regelingen en voorzieningen;
 • Redelijkheid in de uitvoering;
 • Communicatie naar - en met de inwoners van Lansingerland;
 • Preventie en bewustwording;
 • Privacy.

Om te komen tot een afgewogen advies heeft de ASD regelmatig contact met verschillende (maatschappelijke) organisaties betrokken bij de uitvoering van de participatiewet zoals Humanitas, Kwadraad, Welzijn Lansingerland en UWV. Daarnaast bezoeken leden bijeenkomsten georganiseerd door onder meer de Centrale Cliëntenraad, Stimulansz, Koepel van Adviesraden Sociaal Domein en collega adviesraden in de regio.

Hebt u een vraag of suggestie dan kunt u het contactformulier invullen of e-mailen naar werkeninkomen@asd-lansingerland.nl.