Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen:

 

Vacature nieuwe leden

Door diverse mutaties in de komende maanden is de adviesraad op zoek naar nieuwe leden.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Themabijeenkomst

Op 19 juni jl. organiseerde de ASD haar jaarlijkse themabijeenkomst met als onderwerp:

"De burger centraal door zorg die buiten kaders durft te denken. Denkt u met ons mee?"

Tijdens een succesvolle bijeenkomst heeft de Adviesraad Sociaal Domein alle betrokken partijen in het sociaal domein in Lansingerland weten te inspireren. Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland en groot inspirator op dit onderwerp, nam de aanwezigen  mee in zijn visie. Movisie, dé kennisbron op het vlak van sociale vraagstukken, daagde daarna de aanwezigen uit om hun kennis en ervaring te bundelen en gezamenlijk te kijken hoe de zorg in Lansingerland kan worden versterkt. 

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomst.