Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen:

Nieuwe leden

In het komend jaar verwachten wij enkele mutaties in onze adviesraad. Mocht u interesse hebben om een keer kennis te maken kijk dan op vacature.

Een rookvrije generatie

Over dit onderwerp hield de ASD haar jaarlijkse themabijeenkomst. De Tweede Kamer heeft in 2016 ingestemd.met een amendement waarin staat dat alle onderwijsinstellingen voor 2020 een rookvrij schoolterrein moeten hebben gerealiseerd. Ook in het regeerakkoord wordt een rookvrije generatie omarmd. Voor een verslag van de bijeenkomst klik dan hier.

Jos Thewessen beloofde aan de eerste sportclub, school of speeltuin in Lansingerland die helemaal rookvrij is een gratis rookvrij bord, poster en spandoek die de ASD zelf zal komen ophangen. Vrijdagochtend 6 juli ontving de Berkelse tennisvereniging ATV Berkenrode uit handen van onze voorzitter als eerste rookvrije sportclub in Lansingerland een bord. Hetzelfde aanbod geldt nog steeds voor de eerste aanmelders uit zowel Bergschenhoek als Bleiswijk.