Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen:

 

Een rookvrije generatie

Dit wordt het onderwerp voor onze thema bijeenkomst in 2018. De Tweede Kamer heeft in 2016 ingestemd.met een amendement waarin staat dat alle onderwijsinstellingen voor 2020 een rookvrij schoolterrein moeten hebben gerealiseerd. Ook in het regeerakkoord wordt een rookvrije generatie omarmd. Daarnaast heeft dit onderwerp de laatste tijd veel aandacht gekregen. Voor ons aanleiding om woensdag 13 juni hieraan extra aandacht aan te besteden door middel van een thema bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30. Locatie is het Wolfert Lyceum, De Zijde 5, Bergschenhoek. Voor meer informatie en aanmelding klik dan hier.