Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen:

Astrid Schoormans nieuwe voorzitter ASD Lansingerland

Sinds 1 januari 2021 is Astrid Schoormans voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in Lansingerland. In die functie volgt de inwoonster van Berkel en Rodenrijs Jos Thewessen uit Bleiswijk op. “Ik vind het leuk om mee te denken en dingen te verbeteren. Dat geeft me energie.”
Lees hier hier het volledige interview. 

Vacature leden

Dit jaar en ook volgend jaar zullen diverse ASD-leden stoppen omdat hun termijn erop zit. Dit betekent dat wij graag in contact komen met inwoners van Lansingerland die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de ASD. Voor meer informatie zie vacature leden

Vacature penningmeester

Op dit moment is er een vacature binnen de ASD voor de functie van penningmeester. De penningmeester maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur. Dit betekent dat wij graag in contact komen met inwoners van Lansingerland die geïnteresseerd zijn in deze functie. Voor meer informatie zie vacature penningmeester

Vacature secretaris

Op dit moment is er een vacature binnen de ASD voor de functie van secretaris. De secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur. Dit betekent dat wij graag in contact komen met inwoners van Lansingerland die geïnteresseerd zijn in deze functie. Voor meer informatie zie vacature secretaris