4 oktober 2023: Thema-avond '(Dreigende) schuldenproblematiek bij jongeren'
Ook u bent meer dan welkom!

Op woensdag 4 oktober a.s. organiseert de ASD Lansingerland een thema-avond met als onderwerp '(Dreigende) schuldenproblematiek bij jongeren' in de aula van Scholengemeenschap Wolfert Lansing, Boterdorpseweg 19 in Bergschenhoek.
De avond beging om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en de toegang is gratis. De avond zal rond 21.45 uur worden afgesloten met een hapje en een drankje.
U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. Meld u hiervoor aan via secretariaat@asd-lansingerland.nl.

>>> Download de uitnodiging 
>>> Download de flyer met het complete programma

 

Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein. Daarnaast denkt de ASD mee in het voortraject van beleid op basis van uitgangspuntennotities.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen: