Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Lansingerland heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenoemde drie decentralisaties. Deze drie decentralisaties hebben een grote impact op de regelgevingen op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over beleid en oplossingen. Regelmatig raadplegen zij (maatschappelijke) organisaties voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen gezamenlijk tot adviezen over de volgende onderwerpen:

Nieuwe leden

In het komend jaar verwachten wij enkele mutaties in onze adviesraad. Mocht u interesse hebben om een keer kennis te maken kijk dan op vacature.

Themabijeenkomst

Op 19 juni organiseert de ASD haar jaarlijkse themabijeenkomst. "De burger centraal door zorg die buiten kaders durft te denken. Denkt u met ons mee?"

“De extreme hoeveelheid partijen die bij het zorgbeleid is betrokken, vergroot de complexiteit. Hoe kunnen we vorm geven aan een vorm van samenwerking in de zorg, waarin we de burger en niet het systeem centraal stellen?”

Dat is in 2019 het onderwerp van de jaarlijkse themabijeenkomst waarmee de Adviesraad Sociaal Domein alle betrokken partijen in het sociaal domein in Lansingerland wil inspireren. Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland en groot inspirator op dit onderwerp, neemt u mee in zijn visie. Movisie, dé kennisbron op het vlak van sociale vraagstukken, daagt u daarna uit om uw kennis en ervaring te bundelen en met elkaar te kijken hoe de zorg in Lansingerland kan worden versterkt. Het doel is elkaar te inspireren!

Voor meer informatie en aanmelden: Uitnodiging_19_juni.pdf