Adviesaanvragen

De ASD heeft in 2018  een gevraagde adviezen uitgebracht over de subsidieregeling Sociaal Domein 2019. Ook hebben wij input aangeleverd voor de subsidieregeling Cultuur.

In augustus hebben wij een ongevraagd advies uitgebracht over de toegankelijkheid van het te realiseren station Lansingerland-Zoetermeer. Daarnaast hebben wij vragen gesteld over de wachtlijsten voor de Jeugdhulp. Ook hebben wij een informeel advies uitgebracht over de uitwerking van het beleidsaccent 'Elk kind een kans'.

Momenteel werken wij aan een gevraagd advies over het beleidsaddendum toezicht en handhaving in het sociaal domein, de beleidsregels sociaal domein en een ongevraagd advies over dementie.

Daarnaast verwachten wij in de komende weken adviesaanvragen over:

  • Sportnota/visie en Beweegnota.

De reacties van de gemeente plaatsen wij de uitgebrachte adviezen onder het kopje 2018 op onze site.

Heeft u een suggestie die u onder de aandacht wilt brengen klik dan hier voor het contactformulier.

Onder de kopjes 20152016  en 2017  kunt u meer lezen over de adviezen uitgebracht in de voorgaande jaren.