Adviesaanvragen

De ASD heeft in 2019  een gevraagde advies uitgebracht over het beleidsaddendum toezicht en handhaving in het sociaal domein en de beleidsregels sociaal domein.

Momenteel werken wij aan een gevraagd advies over subsidieregeling sociaal domein.

Daarnaast verwachten wij in de komende maanden adviesaanvragen over:

  • Uitvoeringsplan Participatie
  • Verordening en Beleidsregels sociaal domein
  • Grondslag gegevensdeling sociaal domein
  • Pan nieuwe wet inburgering
  • Plan gezondheid

De adviezen en de reactie van de gemeente plaatsen onder het kopje 2019 op onze site.

Heeft u een suggestie die u onder de aandacht wilt brengen klik dan hier voor het contactformulier.

Onder de kopjes 20152016, 2017 en 2018 kunt u meer lezen over de adviezen uitgebracht in de voorgaande jaren.