Uitgebrachte adviezen 2017

De adviesraad brengt advies uit aan het college van B&W van de gemeente Lansingerland. Zodra wij een reactie hebben ontvangen van de gemeente op ons advies publiceren wij op deze pagina in één document zowel de adviesaanvraag van de gemeente, ons advies en de reactie van de gemeente.

  1. Beleidsplan Sociaal Domein
  2. Visienota Onderwijs
  3. Eigen bijdrage Wmo
  4. Subsidieregeling Sociaal Domein 2018
  5. Beleidsregels Sociaal Domein 2017
  6. Selectiecriteria voor collectieve zorgverzekeraar
  7. Regionaal beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
  8. Businesscase Huize St. Petrus
  9. Verordening Sociaal Domein 2018 
  10. Beleidsregels Sociaal Domein 2018

Heeft u een vraag over onze adviezen klik dan hier voor het contactformulier.