Privacybeleid

Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland (hierna de ASD) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Graag geven we u hierover duidelijkheid.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland. U dient zich ervan bewust te zijn dat de ASD niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De ASD respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De ASD zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site. We kunnen helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde systemen van de ASD of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Organisatie (optioneel)
Cookies

De ASD gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De ASD gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle (cookie) informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. ASD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Uitnodigen voor een themabijeenkomst
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De ASD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De ASD verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De ASD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

Voor het gebruik van web statistieken gebruiken wij het analysepakket Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat alleen Google als verwerker optreedt bij de verwerking van persoonsgegevens van onze bezoekers. Hiernaast hebben wij de optie aangezet voor het anonimiseren van uw IP-adres. Dit houdt in dat de laatste 3 cijfers van uw IP-adres wegvallen en niet zullen worden opgeslagen door Google. Ten slotte hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Google Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Sociale media

De ASD maakt gebruik van sociale media om u op de hoogte te houden van de nieuwste berichten. U kan ons volgen op Facebook LinkedIn en Twitter. Aan het gebruik van sociale media zijn geen voorwaarden vanuit de ASD verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het sociale media platform.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de ASD. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@asd-lansingerland.nl.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Vragen en feedback

De ASD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@asd-lansingerland.nl.

De ASD heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld, omdat wij geen overheidsinstelling zijn en niet als kernactiviteit hebben: “op grote schaal bijzonder persoonsgegevensverwerking”.

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Onze administratie  is de verwerker van  uw gegevens. De voorzitter en secretaris van Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland houden toezicht op correcte nakoming en de uitvoering van deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Secretariaat Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland

Postbus 295, 2650 AG Berkel en Rodenrijs

Centrale e-mail: secretariaat@asd-lansingerland.nl.