Column 22 april 2020: Schrijven in tijden van corona

Over bovenstaande heb ik mijn hoofd een aantal dagen zitten breken. Al weken lang is ook Nederland in de ban van deze nieuwe ziekte veroorzaakt door een virus met een kroon. Liever verval ik niet in vaak gehoorde clichés, toch zijn het de clichés die in mij opkomen: social distancing, #staysafe, hulde aan alle zorgmedewerkers (én tevens alle anderen met een vitaal beroep). Dat moet en is allemaal waar.

Met veel bewondering heb ik de afgelopen tijd dan ook naar de technische briefings van de Tweede Kamer gekeken. Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, legt steeds op gedegen en genuanceerde wijze de verschillende scenario’s uit op basis van de verschillende mogelijke aanpakken. Steeds een heel duidelijk verhaal en inmiddels met wat voorzichtig positieve resultaten.
Wat het RIVM, CBS en SCP helaas niet kunnen, is voorspellen hoe de komende tijd er voor ons uit gaat zien. Het kleine virus met de kroon zorgt voor een enorme sociale en economische ontwrichting van de samenleving zoals wij die allemaal kenden. Anders dan bij voorgaande (economische!) crisissen is, naast het persoonlijk leed dat sommigen ervaren, nu ook de manier waarop wij allen samen zijn en elkaar ontmoeten aan verandering onderhevig. Er wordt gesproken over een anderhalvemeter-economie. Waarschijnlijk zal uitgaan niet meer hetzelfde zijn. Waarschijnlijk zal winkelen niet meer hetzelfde zijn. Waarschijnlijk zal naar de kapper gaan niet meer hetzelfde zijn… maar daar komen wij samen wel overheen.
Echter, hoe moet dat met de PO- en VO-scholen? Hoe moet dat met (sport)verenigingen? Hoe moet dat met mensen die afhankelijk zijn van fysieke of psychische zorg? Hoe kan gewaarborgd blijven dat deze vitale functies van onze maatschappij ook na de intelligente lockdown weer ‘gewoon’ door kunnen gaan? Ik heb het antwoord helaas niet. Wat ik wel weet is dat de Adviesraad Sociaal Domein graag met en voor u meedenkt over juist deze onderwerpen uit het sociale domein. Wat nodig is, dat moet nog blijken, maar wij zullen er samen zoveel mogelijk aan proberen te doen een positieve bijdrage te leveren aan datgene dat nodig blijkt.

Probeer op een veilige manier van het fijne weer te genieten. Waardeer de kleine dingen en houd
voldoende afstand van elkaar. Namens de ASD wens ik u de komende tijd gezondheid, geborgenheid en liefde toe. 

Thijs de Back
Lid ASD Lansingerland