Werk en Inkomen

Dit betreft een breed spectrum zoals beschreven in de participatiewet. In de komende maanden geeft de ASD bijzondere aandacht:

 • De behoefte aan en mogelijkheden voor inzet van sociale raadslieden willen wij in 2018 gaan onderzoeken. Momenteel worden inwoners van Lansingerland voor juridische bijstand doorverwezen naar Rotterdam of Delft;
 • Hoewel uit de jaarrapportage Sociaal Domein 2016 blijkt dat Lansingerland een welvarende, gemeenschap is waar slechts 6% van de inwoners een beroep doet op maatwerkvoorzieningen scoorde armoede hoog in onze gesprekken met burgers op de onlangs gehouden jaarmarkt in Bleiswijk. Graag willen wij in 2018 onderzoeken waar deze ogenschijnlijke discrepantie door wordt veroorzaakt;
 • De samenwerking tussen diverse ketenpartners binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening. Gelukkig stabiliseert het aantal inwoners dat een beroep moet doen op de gemeentelijke  schuldhulpverlening, echter tegelijkertijd neemt de complexiteit toe. Preventie en aanpak van multi-problematiek heeft mede door onze betrokkenheid bij de werkgroep Schuldhulpverlening onze aandacht.

Daarnaast blijven wij de uitvoering van participatiewet in Lansingerland aandachtig volgen, met onderwerpen als:

 • Communicatie over en (soepele) toepassing van de regels bij inkomensondersteuning;  
 • Beschikbare plaatsen voor re-integratie en tegenprestatie;
 • Cliënten vertegenwoordiging in de arbeidsmarktregio;
 • Vergroten van zelfredzaamheid van burgers.

Bij onze adviezen laten wij ons leiden door:

 • Beschikbaarheid en toegankelijkheid van beschikbare regelingen en voorzieningen;
 • Redelijkheid in de uitvoering;
 • Communicatie naar - en met de inwoners van Lansingerland;
 • Preventie en bewustwording;
 • Privacy.

Om te komen tot een afgewogen advies heeft de ASD regelmatig contact met verschillende (maatschappelijke) organisaties betrokken bij de uitvoering van de participatiewet zoals Humanitas, Kwadraad, Welzijn Lansingerland en UWV. Daarnaast bezoeken leden bijeenkomsten georganiseerd door onder meer Tympaan, de Centrale Cliëntenraad, Zorgbelang, Aandacht voor Iedereen, Stimulansz en collega adviesraden in de regio.

Hebt u een vraag of suggestie dan kunt u het contactformulier invullen of e-mailen naar werkeninkomen@asd-lansingerland.nl.