Jeugd en Passend Onderwijs

Binnen het aandachtsgebied Jeugd en Passend Onderwijs heeft het verwerven van kennis over en inzicht in de verschillende facetten van jeugdhulp als  preventie, vroege interventie, zorg voor zo licht mogelijke hulp en versterken sociale netwerken van kind en gezin, prioriteit. Maar het gaat ook om zicht te krijgen op de lokale zorgopgave, hoeveel jeugdigen zijn er, wat is het lokale aanbod aan diensten en voorzieningen, wat is de omvang van het huidige gebruik et cetera. Voor iedereen, en vooral voor kwetsbare burgers, moet cliëntondersteuning makkelijk bereikbaar zijn.

In de komende maanden richten wij ons specifiek op:

  • Wij blijven in contact met de adviesraad voor het leerlingenvervoer. Zeker in het kader van eerder genoemde themabijeenkomst over de inclusieve samenleving;
  • De aansluiting tussen Jeugdhulp en onderwijs heeft eveneens onze aandacht. Beschikbaarheid, toegankelijkheid en bekendheid zijn onderwerpen die wij graag willen volgen;
  • De jeugdzorg aan kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Bij wie zijn deze kinderen in beeld?
  • De wachtlijsten in de Jeugdhulp heeft onze belangstelling. Wat zijn de gevolgen? Hoe gaan andere gemeenten in de regio hier mee om? Tegelijkertijd hebben wij ook interesse voor de wachtlijsten bij de GGZ. 

Hebt u een vraag of suggestie dan kunt u het contactformulier invullen of e-mailen naar jeugdenonderwijs@asd-lansingerland.nl.