Astrid Schoormans nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2021 is Astrid Schoormans voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in Lansingerland. In die functie volgt de inwoonster van Berkel en Rodenrijs Jos Thewessen uit Bleiswijk op. “Ik vind het leuk om mee te denken en dingen te verbeteren. Dat geeft me energie.”

De ASD heeft als taak het college van burgemeester en wethouders van de fusiegemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en de ontwikkelingen op het gebied van Sociaal Domein; wonen, werken, inkomen, welzijn, jeugd, zorg en onderwijs. Omdat niet iedereen zonder ondersteuning zelfstandig kan functioneren, is het belangrijk dat er een onafhankelijke adviesraad zoals de ASD, is.

Stappen

Astrid, tot 31 december 2020 secretaris van de ASD: “Elk jaar worden veel gemeentelijke verordeningen gewijzigd. Ons wordt dan om advies gevraagd over die wijzigingen. De gemeente denkt op dit moment ook na over een toekomstvisie. Waar willen we naartoe? Wat houdt dat voor inwoners in? Zodra concrete stappen worden gezet, wordt dit ook ter advies aan ons voorgelegd. Vanuit het rijk is er momenteel veel aandacht voor laaggeletterdheid. Waar het inwoners van Lansingerland betreft denken wij mee over de manier waarop iemand die niet goed kan lezen, schrijven of rekenen, toch goed door de gemeente bereikt kan worden. Natuurlijk, het kan gebeuren dat de gemeente niets met ons advies of adviezen doet. Dan is dat niet anders.”
Binnen het brede terrein van het Sociaal Domein is de ASD met haar adviezen zeer nauw betrokken bij de regiovisie omtrent de jeugdhulp, maar belangrijke thema’s zijn ook eenzaamheid en de schuldhulpverlening. Astrid: “Voor mensen met schulden die het niet redden, biedt de gemeente ondersteuning. Denk dan bijvoorbeeld ook aan ondernemers die momenteel financieel worden getroffen. Het probleem is dat mensen daar geen gebruik van maken, doordat ze zich niet melden. En de gemeente daar dus geen weet van heeft.”

Signalen

Ongevraagd advies komt om de hoek kijken wanneer de leden van de raad een of meerdere signalen opvangen die de aandacht verdienen. Astrid, arbeidsmediator van beroep: “Om misverstanden te voorkomen, wij zijn geen individuele belangenbehartiger. Als we signalen ontvangen is het belangrijk om eerst te kijken of een probleem breder speelt of niet. Denk aan bijvoorbeeld de toegankelijkheid van stations of de mogelijkheid van inburgeraars om tijdens corona toch hun lessen online te kunnen volgen.”

Op dit moment telt de raad tien leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd. Ieder lid heeft zijn of haar op kennis, expertise en interesses gebaseerde eigen portefeuille. “Als je als vrijwilliger dit werk doet is het belangrijk dat het je energie geeft. We hebben een fijne en diverse groep met leden die dit soort onderwerpen aan het hart gaat en die het leuk vinden om hun kennis te bundelen. Als voorzitter vind ik het leuk om mensen te verbinden, te versterken en met elkaar een mooie uitkomst te bereiken”.

Vacatures

Inwoners van Lansingerland, jong en oud, die interesse hebben in het werk van de ASD, kunnen reageren op een van de vacatures binnen de ASD: secretariaat@asd-lansingerland.nl .
Voor meer informatie: www.asd-lansingerland.nl.